پرخطرترین شهرهای استان یزد از نظر کرونا
در استان یزد فقط مرکز آن یعنی شهر یزد درگیر است و کمی هم میبد . بجز این دو انگشت شماری در اردکان و مهریز و ابرکوه و تفت و بافق دیده شده اند که بستری هستند.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب