شهرهای دارای بیشترین تعداد مبتلایان کرونا در استان البرز
خود شهر کرج در البرز بیشتری آسیب و بیمار را دارد و بعد از آن فردیس و اشتهارد و سایرین به میزان کمتر

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب