کجا قیمت خودروی پراید بیشتر سرچ می شود؟ قیمت پراید طی یک شوک در سال 2013 از 7 میلیون تومان به 21 میلیون تومان و در شوک دوم در اواخر سال 96 و 97 به چیزی حدود 50 میلیون تومان رسید.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب