sushant singh rajput سوشانت سینگ رجپوت یک هندی بیکار است که در هندوستان بازیگر و خواننده و مدل و پولدار الکی است. در هند بازیگران بسیاری الکی الکی بخاطر داشتن قیافه مشهور شده اند

ادامه مطلب