دیوانچی باسکوال نقاش ایتالیایی و نقاشی عاشورا | تصویر نقاش ایتالیایی از واقعه عاشورا
این نقاش معروف شبی در خواب و رویا صحنه عاشورا را خواب میبیند

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب