عکس هایی فرازمینی از ماه خودمان !! بزرگترین شهاب سنگی که به ماه برخورد کرده است! آیا تا بحال ماه را از فاصله نزدیک دیده اید؟! عکس هایی واضح ازسطح ماه و تمام پستی و بلندی ها

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب