رضایت خانواده استاد اعلام شده است و آقای نجفی می تواند از زندان مرخص شود.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب