جالب اینجاست که شهر درود و بروجرد در لرستان بیشتر از مرکز استان یعنی خرم آباد بیمار کرونایی داشته اند و وضعیت عجیبی در لرستان حکم فرماست! پرخطرترین شهرهای استان لرستان از نظر کرونا

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب