خود شهر قزوین اکثر بیماران کرونایی این استان را در خود جای داده است و در حالت هشدار است و چون یک استان میانه برای مسافرین است مسافران با خود ویروس به این استان وارد می کنند.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب