شیراز و لارستان و فسا سه شهر عمده آلوده در استان فارس هستند. تعداد شهرهای آلوده در فارس زیاد است .
شهرهای دارای بیشترین تعداد مبتلایان کرونا در استان فارس

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب