مریم معصومی در تئاتر دیوار چهارم : پست اینستاگرام
مریم معصومی در پست جدیدش از نمایش جدید خود در تئاتر زیبای دیوار چهارم خبر داد! مرگ فیدل بخشی از این تئاتر است!

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب