مریم معصومی در تئاتر دیوار چهارم : پست اینستاگرام
مریم معصومی در پست جدیدش از نمایش جدید خود در تئاتر زیبای دیوار چهارم خبر داد! مرگ فیدل بخشی از این تئاتر است!

ادامه مطلب