ام آر آی چه چیزی را بشما نشان می دهد؟ یک نمونه ام آر آی داریم که فرد بیمار با نشانه های درد شدید در گردن و پشت MRI

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب