داروها و مکمل هایی که باعث افزایش اسید معده شوند و ریفلاکس را بدتر کنند
داروها و مکمل هایی که با تحریک مری باعث سوزش سردل می شوند
خنثی سازی سوختگی داخل گلو با اسید معده چگونه است؟

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب