کرونا برای ما ایرانی ها کشنده تر است یا آمار مسئولین اشتباه است؟! چه کسی این وسط دروغ می گوید. این آمار را هم که خودمان می دهیم! حلقه مفقوده سری این امر کجاست ؟

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب