توئیت علی شکوری راد درمورد دورهمی دانشجویان پزشکی ورودی 57 دانشگاه تهران

ادامه مطلب