ترجمه آهنگ سلنا گومز “Lose You To Love Me” برای ازدواج جاستین بیبر
نام این آهنگ “تورو‌ از دست میدم که خودمو دوست داشته باشم” است
تو به کسی دیگر قول دادی و من به خاطر آن افتادم….

ادامه مطلب