اکثر بیماران از همان شهر تبریز هستند و تعداد کمی هم از مرند و شبستر و اسگو و هشترود و بناب و هریس ….
پرخطرترین شهرهای استان آذربایجان شرقی از نظر کرونا

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب