بندر شرفخانه , قدیمی ترین بندر دریاچه ارومیه Bandar Sharafkhaneh
شمال شرقی دریاچه ارومیه بندر قدیمی که اکنون تبدیل به شوره زار شده و نمک از آن باقی مانده!

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب