خاطره امام خامنه ای از امام خمینی ره
در توئیت جدید پیج درس و عبرت منصوب به حضرت خامنه ای و انقلاب اسلامی ایران ایشان خاطره جذابی را نقل فرمودند

ادامه مطلب