نحوه درست كردن الكل ٧٠ درصد | چگونه الكل ٧٠ درصد درست كنیم؟ از جو و انگور یا سیب با روش های تخمیر و گرفتن بخار الکل و جمع کردن آن در شیشه الکل خوراکی بدست می آید که البته غیرمجاز است

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب