مرکز استان آذربایجان غربی یعنی ارومیه اوضاع بسیار بدی از لحاظ تعداد مبتلایان کرونا دارد و پس از آن میاندوآب وضعیت هشدار دارد
پرخطرترین شهرهای استان آذربایجان غربی از نظر کرونا

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب