بهترین و بدترین اتفاقات ایرانی
سالهاست ایرانیان رنگ خوش زندگی را به خود ندیده اند و اتفاقات بد پی در پی پشت سر هم برای آنان اتفاق می افتد و آخرین آن هم که بیماری کرونا بود

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :
ادامه مطلب