دانلود ایموجی ناراحت, خوشحال, گریه, خنده, قلب | عکس ایموجی ها + معنی 🧿

 

لیست ایموجی ها

Smileys & People

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😇 😉 
😊 🙂 🙃  😋 😌 😍 🥰 😘 😗 
😙 😚 🤪 😜 😝 😛 🤑 😎 🤓 🧐
 🤠 🥳 🤗 🤡 😏 😶 😐 😑 😒 🙄
 🤨 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 😞 😟 😠 
😡 🤬 😔 😕 🙁  😬 🥺 😣 😖 😫
 😩 🥱 😤 😮 😱 😨 😰 😯 😦 😧
 😢 😥 😪 🤤 😓 😭 🤩 😵 🥴 😲
 🤯 🤐 😷 🤕 🤒 🤮 🤢 🤧 🥵 🥶
 😴 💤 😈 👿 👹 👺 💩 👻 💀  👽
 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾
 👐 🤲 🙌 👏 🙏 🤝 👍 👎 👊  🤛 🤜 
🤞  🤘 🤟 👌 🤏 👈 👉 👆 👇   🤚
 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕  🤳 💅 🦵 🦿 🦶
 👄 🦷 👅 👂 🦻 👃 👁 👀 🧠 🦴 👤 👥 🗣 
👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👩‍🦱
 🧑‍🦱 👨‍🦱 👩‍🦰 🧑‍🦰 👨‍🦰 👱‍♀️ 👱 👱‍♂️ 👩‍🦳 🧑‍🦳
 👨‍🦳 👩‍🦲 🧑‍🦲 👨‍🦲 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳‍♀️ 👳 👳‍♂️
 🧕 👼 👸 🤴 👰 🤵‍♀️ 🤵 🤵‍♂️ 🙇‍♀️ 🙇 🙇‍♂️
 💁‍♀️ 💁 💁‍♂️ 🙅‍♀️ 🙅 🙅‍♂️ 🙆‍♀️ 🙆 🙆‍♂️ 🤷‍♀️ 🤷 🤷‍♂️
 🙋‍♀️ 🙋 🙋‍♂️ 🤦‍♀️ 🤦 🤦‍♂️ 🧏‍♀️ 🧏 🧏‍♂️ 🙎‍♀️ 🙎 🙎‍♂️
 🙍‍♀️ 🙍 🙍‍♂️ 💇‍♀️ 💇 💇‍♂️ 💆‍♀️ 💆 💆‍♂️ 🤰 🤱 🧎‍♀️ 🧎 🧎‍♂️ 
🧍‍♀️ 🧍 🧍‍♂️ 🚶‍♀️ 🚶 🚶‍♂️ 👩‍🦯 🧑‍🦯 👨‍🦯 🏃‍♀️ 🏃 🏃‍♂️ 👩‍🦼 
🧑‍🦼 👨‍🦼 👩‍🦽 🧑‍🦽 👨‍🦽 💃 🕺 👫 🧑‍🤝‍🧑 👩‍❤️‍👨 💑 👩‍❤️‍💋‍👨 💏
  🧡 💛 💚 💙 💜 🤎 🖤 🤍 💔  
💕 💞 💓 💗 💖 💘 💝 💟

Animals & Nature

🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🧸 🐼 🐨 🐯 🦁
 🐮 🐷 🐽 🐸 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🦍 🦧
 🐔 🐧 🐦 🐤 🐣 🐥 🐺 🦊 🦝 🐗 🐴
 🦓 🦒 🦌 🦘 🦥 🦦 🦄 🐝 🐛 🦋 🐌 
🐞 🐜 🦗 🕷 🕸 🦂 🦟 🦠 🐢 🐍 🦎 🐙
 🦑 🦞 🦀 🦐 🦪 🐠 🐟 🐡 🐬 🦈 🐳
 🐋 🐊 🐆 🐅 🐃 🐂 🐄 🐪 🐫 🦙 🐘 
🦏 🦛 🐐 🐏 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦃 🕊 🦅
 🦆 🦢 🦉 🦩 🦚 🦜 🐕 🦮 🐕‍🦺 🐩
 🐈 🐇 🐀 🐁 🐿 🦨 🦡 🦔 🐾 🐉 🐲 🦕
 🦖 🌵 🎄 🌲 🌳 🌴 🌱 🌿  🍀 🎍 🎋 🍃
 🍂 🍁 🌾 🌺 🌻 🌹 🥀 🌷 🌼 🌸 💐 🍄
 🌰 🐚 🌎 🌍 🌏 🌕 🌖 🌗 🌘 🌑 🌒 
🌓 🌔 🌙 🌚 🌝 🌛 🌜  🌟 💫  
 🪐 🌞  🌤  🌥 🌦  🌧  🌩 
 🔥 💥  🌨   🌬 💨 🌪 🌫 🌈  
💧 💦 🌊

خوراکی و نوشیدنی

🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🍒 
🍑 🥭 🍍 🥥 🥝 🍅 🥑 🍆 🌶 🥒 🥬 
🥦 🧄 🧅 🌽 🥕 🥗 🥔 🍠 🥜 🍯 🍞 
🥐 🥖 🥨 🥯 🥞 🧇 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤
 🥚 🍳 🥓 🍔 🍟 🌭 🍕 🍝 🥪 🌮 🌯
 🥙 🧆 🍜 🥘 🍲 🥫 🧂 🧈 🍥 🍣 🍱 
🍛 🍙 🍚 🍘 🥟 🍢 🍡 🍧 🍨 🍦 🍰 
🎂 🧁 🥧 🍮 🍭 🍬 🍫 🍿 🍩 🍪 🥠 
🥮  🍵 🥣 🍼 🥤 🧃 🧉 🥛 🍺 🍻 🍷
 🥂 🥃 🍸 🍹 🍾 🍶 🧊 🥄 🍴 🍽 🥢 🥡

فعالیت‌ها

 🏀 🏈  🥎 🎾 🏐 🏉 🎱 🥏 
🏓 🏸 🥅 🏒 🏑 🏏 🥍 🥌  🏹
 🎣 🤿 🥊 🥋  🎿 🛷  🏂 🏋️‍♀️ 🏋
 🏋️‍♂️ 🤺 🤼‍♀️ 🤼 🤼‍♂️ 🤸‍♀️ 🤸 🤸‍♂️ ⛹️‍♀️  ⛹️‍♂️
 🤾‍♀️ 🤾 🤾‍♂️ 🧗‍♀️ 🧗 🧗‍♂️ 🏌️‍♀️ 🏌 🏌️‍♂️ 🧘‍♀️ 🧘 
🧘‍♂️ 🧖‍♀️ 🧖 🧖‍♂️ 🏄‍♀️ 🏄 🏄‍♂️ 🏊‍♀️ 🏊 🏊‍♂️ 
🤽‍♀️ 🤽 🤽‍♂️ 🚣‍♀️ 🚣 🚣‍♂️ 🏇 🚴‍♀️ 🚴 🚴‍♂️ 
🚵‍♀️ 🚵 🚵‍♂️ 🎽 🎖 🏅 🥇 🥈 🥉 🏆 🏵 
🎗 🎫 🎟 🎪 🤹‍♀️ 🤹 🤹‍♂️ 🎭 🎨 🎬 🎤 
🎧 🎼 🎹 🥁 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻 🎲 🧩
  🎯 🎳 🪀 🪁 🎮 👾 🎰 👮‍♀️ 👮 👮‍♂️
 👩‍🚒 🧑‍🚒 👨‍🚒 👷‍♀️ 👷 👷‍♂️ 👩‍🏭 🧑‍🏭 👨‍🏭 
👩‍🔧 🧑‍🔧 👨‍🔧 👩‍🌾 🧑‍🌾 👨‍🌾 👩‍🍳 🧑‍🍳 
👨‍🍳 👩‍🎤 🧑‍🎤 👨‍🎤 👩‍🎨 🧑‍🎨 👨‍🎨 👩‍🏫 🧑‍🏫
 👨‍🏫 👩‍🎓 🧑‍🎓 👨‍🎓 👩‍💼 🧑‍💼 👨‍💼 👩‍💻 🧑‍💻
 👨‍💻 👩‍🔬 🧑‍🔬 👨‍🔬 👩‍🚀 🧑‍🚀 👨‍🚀 👩‍⚕️ 🧑‍⚕️ 
👨‍⚕️ 👩‍⚖️ 🧑‍⚖️ 👨‍⚖️ 👩‍✈️ 🧑‍✈️ 👨‍✈️ 💂‍♀️ 💂 💂‍♂️ 
🕵️‍♀️ 🕵 🕵️‍♂️ 🤶 🎅 🕴️‍♀️ 🕴 🕴️‍♂️ 🦸‍♀️ 🦸 🦸‍♂️ 
🦹‍♀️ 🦹 🦹‍♂️ 🧙‍♀️ 🧙 🧙‍♂️ 🧝‍♀️ 🧝 🧝‍♂️ 🧚‍♀️ 🧚 🧚‍♂️
 🧞‍♀️ 🧞 🧞‍♂️ 🧜‍♀️ 🧜 🧜‍♂️ 🧛‍♀️ 🧛 🧛‍♂️ 🧟‍♀️ 🧟 🧟‍♂️
 👯‍♀️ 👯 👯‍♂️ 👪 👨‍👩‍👧 👨‍👩‍👧‍👦 👨‍👩‍👦‍👦 👨‍👩‍👧‍👧 👩‍👦 👩‍👧
 👩‍👧‍👦 👩‍👦‍👦 👩‍👧‍👧 👨‍👦 👨‍👧 👨‍👧‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧‍👧

مسافرت و مکان ها

🚗 🚙 🚕 🛺 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒
 🚐 🚚 🚛 🚜 🏍 🛵 🚲 🦼 🦽 🛴
 🛹 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 
🚋 🚝 🚄 🚅 🚈 🚞 🚂 🚆 🚇 🚊 
🚉 🚁 🛩  🛫 🛬 🪂 💺 🛰 🚀 🛸
 🛶  🛥 🚤  🛳 🚢   🚧 🚏 
🚦 🚥 🛑 🎡 🎢 🎠 🏗 🌁 🗼 🏭 
 🎑  🏔 🗻 🌋 🗾 🏕  🏞 🛣 🛤 
🌅 🌄 🏜 🏖 🏝 🌇 🌆 🏙 🌃 🌉 🌌
 🌠 🎇 🎆 🏘 🏰 🏯 🏟 🗽 🏠 🏡 🏚
 🏢 🏬 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏪 🏫 🏩
 💒 🏛  🕌 🛕 🕍 🕋 

اشیا

 📱 📲 💻  🖥 🖨 🖱 🖲 🕹 🗜 💽 
💾 💿 📀 📼 📷 📸 📹 🎥 📽 🎞 📞 
 📟 📠 📺 📻 🎙 🎚 🎛    🕰
   🧮 📡 🔋 🔌 💡 🔦 🕯 🧯 🗑 🛢 🛒
 💸 💵 💴 💶 💷 💰 💳 🧾 💎  🦯
 🧰 🔧 🔨  🛠  🪓 🔩   🧱 🔫
 🧨 💣 🔪 🗡  🛡 🚬   🏺 🔮 📿 
🧿 💈 🧲  🧪 🧫 🧬 🔭 🔬 🕳 💊 
💉 🩸 🩹 🩺 🌡 🏷 🔖 🚽 🚿 🛁 🛀 🪒
 🧴 🧻 🧼 🧽 🧹 🧺 🔑 🗝 🛋 🪑 🛌 
🛏 🚪 🧳 🛎 🖼 🧭 🗺  🗿 🛍 🎈 🎏 
🎀 🧧 🎁 🎊 🎉 🎎 🎐 🏮 🪔  📩 
📨 📧 💌 📮 📪 📫 📬 📭 📦 📯 
📥 📤 📜 📃 📑 📊 📈 📉 📄 📅 📆
 🗓 📇 🗃 🗳 🗄 📋 🗒 📁 📂 🗂 🗞 📰 
📓 📕 📗 📘 📙 📔 📒 📚 📖 🔗 📎 🖇
  📐 📏 📌 📍 🧷 🧵 🧶 🔐 🔒 🔓 
🔏 🖊 🖋  📝  🖍 🖌 🔍 🔎 👚 👕
 🥼 🦺 🧥 👖 👔 👗 👘 🥻 🩱 👙 🩲 🩳
 💄 💋 👣 🧦 👠 👡 👢 🥿 👞 👟 
🩰 🥾 🧢 👒 🎩 🎓 👑  🎒 👝 
👛 👜 💼 👓 🕶 🥽 🧣 🧤 💍 🌂 

سمبل ها و نشانه ها

   🕉   🔯 🕎   🛐   
          
 🆔     📴 📳 🈶 🈚 🈸 🈺 🈷
  🆚 🉑 💮 🉐   🈴 🈵 🈹 🈲 🅰
 🅱 🆎 🆑 🅾 🆘  📛 🚫   
💢  🚷 🚯 🚳 🚱 🔞 📵 🚭   
    💯 🔅 🔆 🔱    🚸 
🔰  🈯 💹 
    💠 🌀  🌐   
🏧 🚾  🅿 🈳 🈂 🛂 🛃 🛄 🛅 
🚰 🚹  🚺  
 🚼 🚻 🚮 🎦 📶 🈁 🆖 🆗 
🆙 🆒 🆕 🆓
 0⃣ 1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣ 6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ 🔟
 🔢          
 🔀 🔁 🔂  🔼 🔽      
       🔄   🔃   #⃣ *⃣  
🔤 🔡 🔠 🔣 🎵 🎶     
   💲 💱 © ®  🔚 🔙 🔛 🔝 🔜
  🔘 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🟣 🟤  
 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 🟫    
     🔸 🔹 🔶 🔷 🔺 🔻 🔲 🔳 🔈
 🔉 🔊 🔇 📣 📢 🔔 🔕 🃏 🀄    
 🎴 👁‍🗨 🗨 💭 🗯 💬 🕐 🕑 🕒 🕓 
🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 
🕞 🕟 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧

Flags

🏳 🏴 🏁 🚩 🎌

ایموجی چشم نظر | چشم نخوری ایشالا

🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿

🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿

🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿

چگونه ایموجی آیفون داشته باشیم؟

 

همینجا کپی کن هرچی میخوای رو ببر اونور! کاری نداره که!

 

ضرب امثل ایموجی ها چیست؟

 

به یک ضرب المثل فکر کن بعد سعی کن با این ایموجی های بالا اون ها رو بسازی! خیلی جالب میشه!

دانلود ایموجی ناراحت, خوشحال, گریه, خنده, قلب | عکس ایموجی ها + معنی 🧿
لطفا به این مقاله امتیاز دهید :

مرورگر دائمی

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😇 😉 😊 🙂 🙃 - 6/10

خلاصه

دانلود ایموجی ناراحت, خوشحال, گریه, خنده, قلب | عکس ایموجی ها + معنی ضرب امثل ایموجی ها چیست؟ چگونه ایموجی آیفون داشته باشیم؟ سمبل ها و نشانه ها مسافرت و مکان ها🧿

6 باشه!

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

پنج + 12 =

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت