100 تا از مهم ترین افعال کاربردی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

 

صد تا از مهم ترین فعل های کاربردی زبان انگلیسی

 

 

1

 

be

 

بودن , جود داشتن

2

have

داشتن , خوردن

3

do

انجام دادن , کردن

4

say

گفتن , حرف زدن

5

go

رفتن

6

can

توانستن , توانایی داشتن

7

get

گرفتن , ترکیب های فراوان

8

would

(فعل کمکی) بمعنای احتمال انجام دادن

9

make

ساختن , درست کردن

10

know

دانستن , شناختن

11

will

(فعل کمکی) برای زمان آینده

12

think

فکر کردن

13

take

گرفتن , ترکیبات فراوان 

14

see

دیدن , درک کردن

15

come

آمدن , شدن

16

could

توانستن

17

want

خواستن

18

look

نگاه کردن , جستجو کردن

19

use

استفاده کردن

20

find

پیدا کردن

21

give

دادن , گرفتن

22

tell

گفتن ,  تعریف کردن

23

work

کار کردن

24

may

ممکن بودن , امکان

25

should

اجبار داشتن , باید

26

call

صدا کردن , تماس گرفتن

27

try

تلاش کردن , امتحان کردن

28

ask

پرسیدن , درخواست کردن

29

need

نیاز داشتن

30

feel

احساس کردن

31

become

تبدیل شدن , شدن

32

leave

ترک کردن , رها کردن

33

put

قرار دادن , گذاشتن , ترکیبات مختلف

34

mean

منظور داشتن , معنی دادن

35

keep

نگه داشتن

36

let

اجازه دادن

37

begin

شروع کردن , شروع شدن

38

seem

به نظر رسیدن

39

help

کمک کردن

40

talk

صحبت کردن

41

turn

چرخاندن

42

start

شروع کردن

43

might

ممکن بودن

44

show

نشان دادن , نمایش

45

hear

شنیدن

46

play

بازی کردن , نواختن

47

run

دویدن , اجرا کردن

48

move

تکان دادن

49

like

دوست داشتن , شبیه بودن , مثل

50

live

زندگی کردن

51

believe

اعتقاد داشتن

52

hold

نگه داشتن , گرفتن

53

bring

آوردن

54

happen

اتفاق افتادن

55

must

اجبار داشتن , باید

56

write

نوشتن

57

provide

تامین کردن , تهیه کردن

58

sit

نشستن

59

stand

ایستادن , پافشاری

60

lose

از دست دادن , باختن

61

pay

پرداختن

62

meet

ملاقات کردن

63

include

شامل بودن

64

continue

ادامه دادن

65

set

قرار دادن , تنظیم کردن

66

learn

یاد گرفتن , آموختن

67

change

تغییر دادن

68

lead

سوق دادن , هدایت کردن

69

understand

فهمیدن

70

watch

تماشا کردن

71

follow

دنبال کردن

72

stop

نگه داشتن , متوقف کردن

73

create

ساختن

74

speak

صحبت کردن

75

read

خواندن

76

allow

اجازه دادن

77

add

اضافه کردن , جمع کردن

78

spend

خرج کردن

79

grow

برزگ شدن , پرورش دادن

80

open

باز کردن

81

walk

قدم زدن

82

win

برنده شدن

83

offer

پیشنهاد دادن

84

remember

به یاد آوردن

85

love

دوست داشتن

86

consider

در نظر گرفتن , سنجیدن

87

appear

به نظر رسیدن , ظاهر شدن

88

buy

خریدن , باور کردن

89

wait

منتظر ماندن , صبر کردن

90

serve

خدمت کردن , پذیرایی کردن , سرو کردن

91

die

مردن

92

send

فرستادن

93

expect

انتظار داشتن

94

build

ساختن

95

stay

ماندن

96

fall

افتادن

97

cut

بریدن

98

reach

رسیدن

99

kill

کشتن

100

remain

ماندن , باقی ماندن

مرورگر دائمی

رضایت کاربر - 10/10

خلاصه

100 تا از مهم ترین افعال کاربردی زبان انگلیسی حتما باید با همه اینها آشنا باشید | زبان انگلیسی از این افعال شروع می شود. چگونه انگلیسی یاد بگیریم؟ با شروع از این افعال

10 شگفت انگيز!

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

هجده − 11 =

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت