خبرفوری New

جشن حافظ(دنیای تصویر) مرداد سال ۱۳۹۰ دوره دوازدهم

شیلا خداداد
جشن حافظ(دنیای تصویر) مرداد سال 1390 دوره دوازدهم

جشن حافظ(دنیای تصویر) مرداد سال ۱۳۹۰ دوره دوازدهم با حضور تمامی بازیگران کشور ایران | موسیقی و تلویزیون با حضور علی معلم فقید

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey gallrey
ر
دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

حسام نواب صفوی در جشن حافظ سال ۱۳۹۰

 

بازیگران جنجالی در دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90
بازیگران جنجالی در
دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

پرستو صالحی بازیگر جنجالی جشن حافظ ۱۳۹۰

 

بازیگران جنجالی در دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90
بازیگران جنجالی در
دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

لوح تقدیر فرزاد حسنی به مهران مدیری در جشن حافظ ۱۳۹۰

 

بازیگران جنجالی در دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90
بازیگران جنجالی در
دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

مهناز افشار عزیز در جشن دنیای تصویر ۱۳۹۰

 

بازیگران جنجالی در دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90
بازیگران جنجالی

بهنوش طباطبایی دردانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

 

بازیگران جنجالی در دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90
بازیگران جنجالی در
دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

کتایون ریاحی یا زلیخا در جشن تصویر ۱۳۹۰

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

بهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل وقتی هنوز یا یکدیگر مزدوج بودند !

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

مهناز افشار نازنین در جشن ۱۳۹۰

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

شیلاد خداداد زیبا و همسر دکترش در حشن حافظ ۹۰

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

 

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

جوگیر شدن مریلا زارعی در جشن حافظ ۱۳۹۰

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90
دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

احساساتی شدن و جوگیری مزیلا زارعی در جشن حافظ سال ۱۳۹۰

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

سخنرانی مهران مدیری در جشن تصویر ۹۰

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

شیرین کاری های حامد بهداد در سال ۱۳۹۰

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

مهناز افشار در سال ۱۹۳۰

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

آقای حیاتی اخبارچی صدا سیما در کنار یوسف گمگشته!

 

دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ 90
دانلود فیلم کامل دوازدهمین جشن حافظ ۹۰

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

شییلا خداداد خوش تیپ

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

سحر جعفری جوزانی در جشن حافظ ۱۳۹۰

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

شهاب حسینی دوست داشتنی و پسرش در جشن حافظ

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

کتی ریاحی زیبا

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

سروش صحت و …… 

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

کتایون ریاحی و همسر پولدارش در فرش قرمز

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

شهاب حسینی / شیلا خداداد / رویا نونهالی

 

 

کتایون ریاحی و لاله اسکندری و بهنوش طباطبایی

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

سحر جعفری جوزانی و پدرش بهم جایزه می دهند!!

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

مهناز افشار

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

مهناز افشار و حسام نواب صفوی عجیب !

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

شقایق دهقان و علی معلم و …… 

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

الیکا عبدالرزاقی 

زوج خوشبخت سینمای ایران که بعدا طلاق گرفتند!

ژست عجیب نواب صفوی

مهران مدیری عزیز

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

جشن حافظ سال 1390
جشن حافظ سال ۱۳۹۰

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

حرکات عجیب سحر جعفری جوزانی

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

مریلا زارعی جایزه گرفت

 

جشن حافظ دوازدهم در سال 1390
جشن حافظ دوازدهم در سال ۱۳۹۰

پدر و دختر هندوانه زیر بغل هم می گزارند

 

جشن حافظ سال 1390

 

مهناز هم تندیس گرفت

 

جشن حافظ سال 1390

جشن حافظ سال 1390

جشن حافظ سال ۱۳۹۰

 

مهران غفوریان خجالت زده دست می زند

 

دوازدهمین جشن حافظ
دوازدهمین جشن حافظ

خانواده منمول ریاحی

 

دوازدهمین جشن حافظ
دوازدهمین جشن حافظ

خانواده خوشبخت پاکدل

 

دوازدهمین جشن حافظ
دوازدهمین جشن حافظ

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دوزادهمین جشن دنیای تصویر
دوزادهمین جشن دنیای تصویر

دوزادهمین جشن دنیای تصویر
دوزادهمین جشن دنیای تصویر

دوزادهمین جشن دنیای تصویر
دوزادهمین جشن دنیای تصویر

دوزادهمین جشن دنیای تصویر
دوزادهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر
دانلود دوازدهمین جشن دنیای تصویر

شیلا خداداد

 

 

 

به این نوشته امتیاز دهید :

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

1 + هفت =

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت